راه سازی
راه سازی چیست

امروزه یکی از عوامل بسیار مهم زیربنایی که لازمه پیشرفت اقتصادی و ارتباطی می باشد، راه ها هستند، راه سازی در واقع ساختن شریان حیاتی یک کشور و منطقه است که با رشد و تنوسعه اقتصادی، فرهنگی، گردشکری و ارتابطی رابطه مستقیم و تاثیر گذاری دارد. اهمیت بالای وجود راه های ارتباطی در کشور و

language »